Zarabianie przez pożyczanie

POŻYCZKA JAKO FORMA ZARABIANIA?

Dla e-kupujących w Polsce od kilku lat utrzymują się korzystne warunki dla rozwoju rynku biznesu consumer finance. Jest to element gospodarki rynkowej związany z funkcjonowaniem gospodarstw domowych, czyli środkami jakimi dysponują. Obecnie motorem działalności, który napędza koniunkturę jest to, że odnotowuje się stałe zainteresowanie zaciąganiem kredytów różnego typu. Problem z osiągnięciem zdolności kredytowej oraz przeniesienie aktywności konsumentów do internetu spowodował, że pożyczamy coraz więcej.  Średnia kwota "szybkiej" pożyczki w 2015r. wyniosła 2 500,00 PLN. Co roku odnotowujemy ok. 18% zwiększenie wysokości zaciąganej pożyczki co powoduje, że w najbliższym czasie kwota średnio zaciąganej pożyczki powinna zbliżyć się do niskokwotowych pożyczek bankowych  ( 4 000,00 PLN). Rynek pozabankowych pożyczek w Polsce to prawdziwa potęga - wartość rynku w 2015r. to 6 miliardów złotych i wciąż rośnie.

Ponad połowa rynku to niskokwotowe pożyczki bankowe. Coraz większym zainteresowaniem zaczynają cieszyć się również produkty pozabankowe, które przestają się kojarzyć z pętlą zadłużeniową lecz z czymś co daje realną szansę na reazlizację marzeń czy podbudowanie budżetu domowego. Wraz ze wzrostem rynku e-commerce, wzrasta również popyt na pożyczki udzielane w Internecie.


Umów się z Doradcą i poznaj nowoczesną platformę inwestycyjną umożliwiającą zakup pożyczek.

Dowiedz się jak i ile możesz zarobić?


Oświadczenie
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.,  Nr 16, poz. 93 ze zm.), ani oferty publicznej, w szczególności w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005  roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715 ze zm.).

Darmowa konsultacja

Daj sobie pomóc!