Jak to działa?

 1. Klient składa zamówienie.
 2. Wystawiasz fv.
 3. Otrzymujesz 90% wartości fv.
 4. Klient spłaca całą należność.
 5. Otrzymujesz pozostała część płatności.


W efekcie Twój Klient korzysta z wydłużonego terminu płatności, a Ty nie musisz przez ten czas czekać

na zapłatę.

logo

,,

  Faktoring polecany szczególnie, gdy:

 

 • potrzebujsz szybkiej gotówki,
 • Twoi odbiorcy wymagają dłuższych terminów płatności,
 • chcesz zaoferować stałym i zaufanym odbiorcom lepsze warunki współpracy,
 • nie znasz kondycji finansowej i zdolności spłacania zobowiązań swoich nowych kontrachentów,
 • zależy Ci na zdyscyplinowaniu swoich odbiorców do terminowych płatności,
 • chcesz dokładnie planować wpływy i wydatki.

RODZAJE FAKTORINGU:

 

ODWROTNY

- otrzymujesz płatność za wystwione faktury przez swoich dostawców. Spłacasz należność w dogodnym terminie.

NIEPEŁNY

- dostarczasz towar/usługę, wystawiasz fv, otrzymujesz 90% jej wartości a po spłacie należnośći przez Twojego Klienta, otrzymujesz pozostałą część fv.

NIEJAWNY

- ten rodzaj faktoringu skierowany jest dla Klientów, których odbiorcy nie wyrazili zgody na objęcie ich zobowiązań faktoringiem.

PEŁNY

- dzięki tej usłudze całkowicie pozbywasz się ryzyka niewypłacalności swoich odbiorców.

 

 

 

Umów się z Doradcą

i zapytaj o szczegóły


Oświadczenie
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.,  Nr 16, poz. 93 ze zm.), ani oferty publicznej, w szczególności w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005  roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715 ze zm.).

Darmowa konsultacja

Daj sobie pomóc!