DIAMENTY – WYJĄTKOWA ALTERNATYWA INWESTYCYJNA

fundamentalne bezpieczeństwo / atrakcyjny potencjał wzrostowy

Diamenty najlepszymi przyjaciółmi inwestorów

Od zarania dziejów energia zawarta w kamieniach szlachetnych wzbudzała ludzkie emocje i żądze. Wielu ulegało ich wyjątkowej urodzie. Zdobiły one insygnia królewskie, szyje dam, rękojeści szabli czy komnaty zamkowe. Do dziś wierzy się w cudowną moc drzemiącą w kamieniach szlachetnych, przypisując jej pochodzenie siłom wszechświata. Istotnie, ich piękno i niebywałe właściwości pochodzą od potężnych sił, jakie kształtowały naszą planetę. Dzisiejszy obrót kamieniami szlachetnymi przybiera coraz bardziej cywilizowane formy, a niekwestionowanym królem kamieni szlachetnych jest diament. Diament to najcenniejszy kamień szlachetny. Nacisk 50 ton/cm2 oraz temperatura 1325 C we wnętrzu Ziemi przyczyniły się do wykrystalizowania struktur węgla w układzie regularnym, dając najtwardszy minerał w przyrodzie. Nauka o kamieniach szlachetnych nazywa się gemmologią, a specjaliści – gemmologami. Marilyn Monroe uważała słusznie, że diamenty to najlepsi przyjaciele kobiet. Lecz czy tylko kobiet? Te szlachetne kamienie mogą stać się również przyjaciółmi niejednego inwestora. Diamenty używano już około 2,5 tysiąca lat temu w Indiach, jako element ozdób religijnych. Jednak ich zastosowanie, jako niezmiernie twardych narządzi, datuje się od zarania ludzkości. Wzrost popularności diamentów nastąpił od XIX wieku. Największy diament znaleziono w RPA w 1905 roku. Ważył on 3106 karatów i został podzielony na ponad 100 części. Wykonany z największej części brylant o wadze 530,2 karatów nosi nazwę Wielkiej Gwiazdy Afryki (Cullinan I) i zdobi berło królowej Anglii. 


Wartym podkreślenia jest również fakt, iż po 2008 roku zmieniły się fundamenty tradycyjnych inwestycji kapitałowych. Większość inwestorów utraciło zaufanie do rynków finansowych, które począwszy od roku 2008 doprowadziły do strat sięgających kilkadziesiąt procent wartości posiadanego portfela. Również rynek obligacji rządowych jest uważany obecnie przez większość światowych analityków za gigantyczną bańkę spekulacyjną, która ze względu na bardzo wysoki poziom niekontrolowanego długu publicznego w ciągu najbliższej dekady doprowadzi do bardzo wysokich strat w portfelach najbardziej konserwatywnych inwestorów. Warto zwróć uwagę na problemy z wykupem obligacji przez wiele państw już teraz, a wzorcowym przykładem z ostatnich miesięcy jest sytuacja związana z obsługą długu greckiego. Właśnie dlatego większość instytucji finansowych wymienia w tej chwili część aktywów finansowych na fizyczne aktywa trwałe, w tym DIAMENTY
INWESTYCYJNE.


Inną, strategicznie ważną przesłanką dla podejmowania inwestycji w alternatywne aktywa trwałe jest sposób w jaki największe rządy świata radzą sobie z kryzysem po 2008 roku. Większość z nich realizuje gigantyczny dodruk pieniądza papierowego, bez żadnego pokrycia w majątku trwałym. Stany Zjednoczone od stycznia 2008 roku wydrukowały prawie 9 razy więcej „dolarów”, niż w trakcie ponad 100 lat istnienia waluty amerykańskiej. Europejski Bank Centralny dostał pozwolenie na dodruk 60 mld € miesięcznie. PYTANIE CZYM TEN PROCES SIĘ ZAKOŃCZY? PYTANIE KTO ZAPŁACI ZA TO CENĘ? Wielu ekonomistów o światowej renomie wskazuje ryzyko hiperinflacyjne i dewaluacyjne za największe ryzyko współczesnych czasów. W związku z tym, portfel oparty o DIAMENTY INWESTYCYJNE, posiada istotną przewagę nad aktywami finansowymi, w postaci zabezpieczenia hiperinflacyjnego, które pozwala inwestorom przenosić wartość nabywczą swojego majątku w czasie.


Inwestycje w DIAMENTY INWESTYCYJNE to prawdziwa przyjemność, zupełnie odmienna od tej, która występuje przy zakupach papierów wartościowych lub innych aktywów. Dla inwestorów, poszukujących nowych i bezpiecznych, a jednocześnie atrakcyjnych od strony potencjału wzrostowego obszarów dla swej inwestycyjnej działalności, DIAMENTY INWESTYCYJNE z pewnością mogą stanowić ciekawą alternatywę dla rynku finansowego, połączoną dodatkowo z przyjemnością obcowania z magią najpiękniejszych tworów natury.
 
Bezpośrednia inwestycja w Diamenty Inwestycyjne, to wyjątkowo bezpieczna, alternatywna dla lokat bankowych metoda pomnażania i zabezpieczenia aktywów. Program Diamentowe Obligo zapewnia Inwestorom uproszczoną i przejrzystą procedurę nabywania i zbywania diamentów oraz dzięki profesjonalnym metodom ich doboru, atrakcyjne zyski w momencie ich odsprzedaży. Należy jednak pamiętać, że ryzyko inwestycyjne istnieje zawsze, a celem Programu Diamentowe Obligo jest jak największe minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz dbanie o bezpieczeństwo prawne przeprowadzanych transakcji .
 

Oświadczenie
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.,  Nr 16, poz. 93 ze zm.), ani oferty publicznej, w szczególności w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005  roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715 ze zm.).Źródło: Prevalue

Bezpłatna konsultacja